Detox met Ayurveda 2 LEZINGEN met Dr. Ravindra

2 free readings on detoxification with Ayurveda
2 gratis lezingen over ‘Detox’ met Ayurveda

met mogelijkheid om nog in te schrijven voor één van de Detox programma’s

zaterdag 23/07/2016 om 19u

dinsdag 26/07 om 20u

in Het Verblijf, Rosweg 54, Lennik.
Inge.ferwerda@telenet.be of 0477605100